Terug

Privacy statement

Woonwaard respecteert de privacy van haar huurders. Wij leggen niet meer persoonsgegevens vast dan nodig en we gaan er zorgvuldig mee om. We gebruiken uw gegevens voor het aangaan en uitvoeren van huurovereenkomsten, om ons werk als verhuurder goed uit te kunnen voeren (denk aan onderhoud ) en om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
In het verleden zijn meer persoonsgegevens dan noodzakelijk vastgelegd. Door natuurlijk verloop zullen deze uit onze administratie verwijderd worden.

Woonwaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn van uw inkomensgegevens, die we nodig hebben om een huurovereenkomst met u aan te gaan, is een jaar. Overige gegevens bewaren we zolang de huurovereenkomst duurt en daarna nog twee jaar.

Woonwaard verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Woonwaard gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website. Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers.

U kunt met behulp van uw browserinstellingen aangeven dat u niet (langer) wilt dat er cookies op uw hardware worden geplaatst. Houd er wel rekening mee dat onze website dan niet optimaal meer werkt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. U kunt een verzoek tot inzage sturen naar: privacymeldpuntwoonwaardnl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Woonwaard zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Woonwaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via e-mail: privacymeldpuntwoonwaardnl.