prestatieafspraken

Met de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard maakt Woonwaard prestatieafspraken over aantallen woningen, de betaalbaarheid, de kwaliteit en duurzaamheid, en de sociaal-maatschappelijke opgaven in die gemeente.

Bij het maken van deze afspraken zitten de gemeenten, de corporatie(s) en hun huurdersorganisaties als gelijkwaardige partners aan tafel.

Hieronder vindt u de documenten waarin deze prestatieafspraken staan beschreven:

documenten
Prestatieafspraken Dijk en Waard 2024 Prestatieafspraken Alkmaar 2024
meer informatie
wie zijn we waar staan we voor

zoeken