overlast

Er is een verschil tussen last en overlast. Hieronder leest u wat dat verschil is, wat u zelf kunt doen en wanneer u Woonwaard of een andere instantie inschakelt.

Buurtbemiddeling

Als praten met de buren niet helpt of als u ruzie heeft met de buren, schakelt u Buurtbemiddeling in.

Woonfraude