Terug

Wie zijn we?

Woonwaard verhuurt 14.500 woningen in de regio Alkmaar/Heerhugowaard. Wij staan voor betaalbaar wonen, in een huis dat bij je past, in een buurt die je bevalt, nu en in de toekomst. We hebben onze visie vertaald in een moderne, procesgerichte organisatie, en werken samen met onze huurders en (keten)partners aan onze maatschappelijke doelen.

Sinds september 2017 heeft Woonwaard een tweehoofdig bestuur. Met de komst van dit collegiale bestuur is de directielaag vervallen, waardoor er een nog compactere organisatie ontstaat. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De RvC bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De RvC van Woonwaard heeft twee commissies ingesteld: de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

Governance
Bij Woonwaard hechten we grote waarde aan een transparant ondernemingsbestuur, waarin ieders belangen worden meegewogen. Daarom passen we de Governance Code Woningcorporaties toe. Conform deze code heeft Woonwaard twee regelingen:

  • Een klokkenluidersregeling ter bescherming van medewerkers die misstanden aan de orde willen stellen.
  • Een integriteitscode, die geldt voor het bestuur, de medewerkers en de leden van de Raad van Commissarissen.

Op één punt wijkt de governance van Woonwaard af van de code: de (her)benoeming van de bestuurders voor een periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen heeft als alternatief gekozen voor een vierjaarlijkse, intensieve beoordeling van het functioneren van de bestuurders. Hierbij komt ook de geschiktheid voor de toekomst van Woonwaard aan de orde. In 2014 heeft deze beoordeling voor de tweede maal plaatsgevonden, met een positieve uitkomst. De beoordeling is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, in opdracht van de Raad van Commissarissen.

RSIN Woonwaard

  • RSIN 806846835
  • Woonwaard heeft de ANBI-status