Terug

Woonwaard positief over Sociaal Huurakkoord

24-12-2018

Woonwaard is positief over het Sociaal Huurakkoord 2018 dat de Woonbond en Aedes hebben opgesteld. Woensdag 19 december hebben de corporaties ingestemd met dit akkoord. In het Sociaal Huurakkoord staan betaalbaarheid en beschikbaarheid voorop, twee zaken waar Woonwaard ook veel belang aan hecht. Een belangrijke afspraak voor de betaalbaarheid is dat de huren niet meer dan met inflatie stijgen.

De betaalbaarheid wordt volgens het Sociaal Huurakkoord op twee manieren geregeld. In de eerste plaats zijn er natuurlijk de wettelijke grenzen, zoals de liberalisatiegrens, en de grenzen van de huurtoeslag. Woonwaard maakt afspraken over percentages van onze woningen binnen die grenzen in de prestatieafspraken. Die maken we met de gemeenten en onze Huurdersbelangenvereniging.

 

Huurstijging: maximaal inflatie

Daarnaast wordt de betaalbaarheid naar de toekomst gegarandeerd door de afspraak over een maximale huurstijging. De totale huur die een corporatie ontvangt (de huursom), mag per jaar niet meer stijgen dan met het inflatiepercentage. Hier is wel een uitzondering op. Als de corporatie veel moet investeren, mag die in overleg met de huurdersorganisatie de huursom 1% boven inflatie laten stijgen. Woonwaard voert al enkele jaren een beperkte huurverhoging door en geen huurverhoging voor huurders die al de standaardhuur/streefhuur betalen.

 

 

Huurverlaging bij inkomensterugval

In het Sociaal Huurakkoord wordt ook gesproken over een huurverlaging bij inkomensterugval. Dit hebben we tot op heden niet gedaan. De hoogte van onze huren heeft namelijk een relatie met de kwaliteit van de woning en niet met het inkomen van de huurder. Daar waar het gaat om inkomen, vinden we dat de overheid een ondersteunende taak heeft, bijvoorbeeld met huurtoeslag.

 

 

Verduurzaming: gedeelde verantwoordelijkheid

Het Sociaal Huurakkoord laat mooi zien hoe klimaatdoelstellingen, het comfort voor huurders en het verlagen van de woonlasten hand in hand kunnen gaan. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van verhuurders, huurders en overheid. Iedereen draagt een steentje bij. Huurders bijvoorbeeld door een huurverhoging na een ingreep, waarvoor een tabel labelsprong-huurverhoging beschikbaar is. Die huurverhoging moet (ruimschoots) worden goedgemaakt door een lagere energierekening. Woonwaard heeft dit al vastgelegd in de prestatieafspraken voor 2019.

 

 

Oproep aan overheden

De gedeelde verantwoordelijkheid geldt eigenlijk voor betaalbaarheid, beschikbaarheid én verduurzaming. Het Sociaal Huurakkoord sluit daarom af met een oproep aan overheden om de investeringen hierin mogelijk te maken. Dit geldt voor de investeringscapaciteit van corporaties, woonlastenondersteuning voor huurders en het financieel mogelijk maken van de ambities. Hoewel Woonwaard graag werkt vanuit wat er wél kan, steunen we de oproep van harte.

 

 

Terug naar overzicht