Terug

Stroomversnelling Huur in rustiger vaarwater, ambitie blijft

15-06-2017

De vereniging Stroomversnelling Huur gaat op in de Brede Stroomversnelling. Zowel de drie bouwbedrijven als de zes corporaties behouden hun ambitie om versnelling aan te brengen in de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving.

De leden van de Stroomversnelling Huur hebben vastgesteld dat de maatschappelijke doelen van hun vereniging zijn gerealiseerd. De vereniging is niet langer als vliegwiel nodig om de concrete plannen van de leden verder te realiseren. Het verder optimaliseren van condities voor Nul-op-de-Meter-renovaties en een fossielvrije gebouwde omgeving zijn in goede handen van de Brede Stroomversnelling. Zowel de drie bouwbedrijven als de zes corporaties behouden hun ambitie versnelling aan te brengen in de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving.

Woonwaard
Pierre Sponselee, directeur-bestuurder van Woonwaard: “Ook voor ons is het maatschappelijk belang om te verduurzamen erg belangrijk. Samen met bouwbedrijven BAM en Dura gaan we gewoon door met de projecten van de Stroomversnelling.”

Na de 270 woningen in de Schrijverswijk in Heerhugowaard wil Woonwaard komend najaar 111 woningen in de Bomenwijk aanpassen naar energieneutrale, comfortabele en betaalbare woningen. Als het merendeel van de bewoners akkoord gaat, is het streven dat bouwbedrijf Dura in de herfst start met de renovatie van de eerste woonblokken.

Uit onderzoek onder bewoners van de al gerenoveerde woningen blijkt dat 30% energiebewuster is gaan leven. De woningen worden als veel comfortabeler ervaren en problemen als tocht en vocht behoren tot het verleden. Woonwaard gaat daarom door met deze formule.

Resultaten
Inmiddels is de NOM-renovatie “here to stay”. De EPV staat in het Burgerlijk Wetboek, de eerste 500 woningen zijn gerealiseerd en nog enkele duizenden zijn in voorbereiding, wat heeft geleid tot renovatieconcepten met een goede kwaliteit en prijs. Toepassing op hoogbouw is nog lastig, omdat de middelen voor efficiënte opwek nog onvoldoende zijn doorontwikkeld voor een robuuste aanpak boven vijf woonlagen. In de nieuwbouw ontwikkelt NOM zich tot nieuwe norm, niet omdat de overheid dat afdwong, maar omdat er steeds meer vraag uit de markt komt. De NOM-renovaties vonden hun weg naar het Energieakkoord, de Bouwagenda, een NOM-keur, vele lokale en provinciale beleidsconvenanten en naar verwachting ook naar het nog op te stellen regeerakkoord.

Samen verder
Zowel de drie bouwbedrijven als de zes corporaties behouden hun ambitie versnelling aan te brengen in de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving. Voor de realisatie van dit doel bouwen zij verder op wat is bereikt. Zij geven het naar Nul-op-de-Meter renoveren van hun woningen verder vorm in bilaterale samenwerkingsprojecten. Ook blijven zij hun projecten samen evalueren. Want als er voor de negen leden één blijvende opbrengst is van de samenwerking binnen de Stroomversnelling, is dat de lol en het nut van het samen leren van ervaringen.

Vereniging Stroomversnelling
De Vereniging Stroomversnelling werd in juni 2013 opgericht door vier bouwbedrijven, BAM, Volker Wessels, Dura Vermeer en Ballast Nedam (niet meer actief) en zes woningcorporaties Lefier, Portaal, Stadlander, Tiwos, Wonen Limburg en Woonwaard. Doel van de vereniging was versnelling door schaalvergroting van het renovatieproces van jaren ’60 en ’70 woningen naar een zeer hoog duurzaamheidsniveau. Deze NOM-woningen wekken na renovatie genoeg energie op voor het totale verbruik bij normale bewoning; vandaar Nul op de Meter. Een ambitie, die op dat moment nog ver af lag van de bestaande praktijk. Om dit mogelijk te maken waren grote veranderingen nodig: innovaties, woonlastenneutraliteit, nieuw opdrachtgeverschap, standaardisering van de NOM-norm en energieprestatievergoedingen (EPV), waarvoor de wet gewijzigd moest worden. De afspraak om 10.000 woningen voor deze zes corporaties te renoveren, geven de basis voor de industrialisatieslag en investeringen in innovaties en industriële productiemethoden.

 

 

Terug naar overzicht