Terug

Iedereen een thuis - jaarverslag 2016

06-07-2017

Woonwaard wil alle mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, met al hun verschillen, een thuis kunnen bieden. Om dat te bereiken hield Woonwaard de woonlasten in 2016 opnieuw laag, zorgde voor woningverbeteringen, hielp bewoners om betalingsachterstanden te voorkomen en werkte samen met zorgorganisaties aan passende oplossingen.

Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2016. Een kort overzicht vindt u hier. Hier vindt u het complete jaarverslag 2016.

Betaalbaar wonen
Binnen de spelregels van het passend toewijzen kunnen woningzoekenden keuzes maken. Door hen te informeren over huurprijs en andere woonlasten, kunnen zij bewust kiezen welke woning bij hen past.

Het verlagen van de woonlasten stond in 2016 opnieuw centraal. In voorgaande jaren heeft Woonwaard daarvoor de basis gelegd door haar standaardhuren te verlagen, nu door deze te bevriezen. Op die manier komen steeds meer woningen onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag en blijven ze bereikbaar voor grote groepen woningzoekenden. De huur werd in 2016 met maximaal 2,1% verhoogd. Bijna de helft van de bewoners kreeg geen huurverhoging, 200 bewoners kregen een huurverlaging.

Woonwaard voert een actieve aanpak van vroegtijdige signalering en persoonlijk contact, om betaalachterstanden te voorkomen. Het aantal uitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden nam flink af: nog 5 huishoudens in 2016.

Eerder heeft Woonwaard de bedrijfslasten verlaagd door de corporatie te wijzigen naar een compacte, procesgerichte en efficiënte organisatie. Het resultaat: Woonwaard kreeg in 2016 een A-label op bedrijfslasten in de Aedes benchmark.

Meer comfort
Daarnaast zet Woonwaard in op meer duurzame woningen met lagere energielasten en meer comfort. Woonwaard doet dat vooral door Nul-Op-de-meterwoningen toe te voegen, via renovaties en nieuwbouw. Dit zijn woningen die net zoveel energie opwekken als een gemiddeld huishouden verbruikt. 105 woningen zijn in 2016 op deze manier gerenoveerd, voor 111 woningen zijn in 2016 de voorbereidingen gestart.

Ook maakt Woonwaard woningen toegankelijk voor ouderen en mindervaliden.

In totaal besteedde Woonwaard € 21,4 miljoen aan woningverbetering.

Samenwerken
Verder draagt Woonwaard bij aan de opgave om iedereen een thuis te bieden door samen te werken met andere partijen in de wijk, zoals in netwerken met zorgorganisaties voor groepen huurders die begeleiding nodig hebben. Een bijzondere oplossing is bijvoorbeeld de pilot Housing First waaraan de corporatie samen met dnoDoen invulling geeft. In plaats van iemand pas een woning aan te bieden als hij daar klaar voor is, begint de begeleiding nu bij het zelfstandig wonen.

Terug naar overzicht