gevel+

Woonwaard is op zoek naar minimaal twee samenwerkingspartners waarmee wij de komende jaren, minimaal vijf jaar, stappen gaan zetten om onze doelstellingen ten aanzien van gevelonderhoud te realiseren.

Onder het gevelonderhoud verstaat Woonwaard alle facetten van het (planmatige) onderhoud aan de gevel, van maaiveld tot en met de dakgoot, galerijen en algemene ruimten. Samen met de samenwerkingspartners willen wij de woningportefeuille technisch in een goede conditie houden en waar mogelijk verbeteren. Waarbij de esthetische-, technische-, functionele- en economische componenten in de juiste balans bij elkaar komen.

Doelstelling

Woonwaard heeft als doelstelling om haar woningportefeuille in 2050 CO2 neutraal in gebruik te hebben. De weg hier naartoe is vastgelegd in het duurzaamheidsbeleid 2020-2025. Hierin zijn de verschillende duurzaamheidssporen benoemd waarmee CO2 uitstoot van de woningportefeuille van Woonwaard stapsgewijs teruggebracht moeten worden.

Woonwaard onderscheid vier duurzaamheidssporen:

  1. Zonnepanelenspoor,
  2. HVC spoor (Aansluiting op het warmtenet van de HVC),
  3. Isolatiespoor,
  4. PO+ spoor. 

De + sluit aan op het PO+ spoor waarbij we samen met de vaste partners van Vastgoedbeheer werken aan ‘natuurlijke Planmatig Onderhoudsmomenten’. Bij deze natuurlijke momenten nemen we zoveel mogelijk strategische verduurzamingsingrepen gelijk mee. Met no regret-maatregelen kunnen deze bouwonderdelen in stappen (modulair) of direct “2050-ready” gemaakt worden. 

Aanmelden

Bent u de partner die we zoeken? Meld u aan via het aanmeldingsformulier (zie blok hiernaast). Aanmelden kan tot 31 augustus 2020.

Meer informatie

Alle informatie staat uitgebreid beschreven in het toelichtingsdocument.

Heeft u toch nog vragen? Mail ons via inkoopwoonwaardnl.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden