visitatie

Maatschappelijke visitatie: leren en verantwoorden

In mei 2017 heeft Woonwaard een visitatie laten uitvoeren. De visitatie geeft antwoord op de vraag hoe Woonwaard in de periode van 2013 tot en met 2016 heeft gepresteerd: voldeden we aan de verwachtingen van de omgeving, droegen we voldoende bij aan de volkshuisvestelijke opgaven in ons werkgebied, maakten we onze ambities waar, waren bestuur en toezicht goed geregeld en was de financiƫle positie in orde?

De visitatiecommissie gaf Woonwaard gemiddeld een 7,8 (vorige visitatie 7,0). Dit betekent dat we succesvol invulling hebben gegeven aan hetgeen we ons hebben voorgenomen. De scores op de verschillende onderdelen liggen tussen de 7,6 en 8,0. Er zijn dus geen grote uitschieters naar boven of naar beneden, wat ons het beeld geeft dat we over de hele linie goed presteren.

De prestaties van Woonwaard zijn vergeleken met de prestatie van zo'n 100 andere corporaties. Uit deze benchmark blijkt dat we op alle onderdelen boven het gemiddelde niveau van de benchmark presteren.

De visitatiecommissie schrijft over ons:

Woonwaard werkt van buiten naar binnen en van onder naar boven. De werkwijze van Woonwaard is te typeren als ondernemend ontwikkelen; verder komen door gewoon te doen, stapje voor stapje, nuchter en pragmatisch en het liefst in samenwerking met anderen. Woonwaard denkt in mogelijkheden. Op vastgoed en duurzaamheid toont Woonwaard zich innovatief. Woonwaard is daarmee een gekende en zeer gewaardeerde sociale volkshuisvester en maatschappelijke partner voor huurders, gemeenten en partners in het sociale domein.

Deze kwalificaties spreken ons erg aan. In de komende jaren zullen we de weg die we hebben ingeslagen verder volgen, met als doel te blijven zorgen voor betaalbare woningen in buurten waar onze huurders graag wonen.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden