visitatie

Maatschappelijke visitatie: leren en verantwoorden

Begin 2021 heeft Woonwaard een visitatie laten uitvoeren. De visitatie geeft antwoord op de vraag hoe Woonwaard in de periode van 2017 tot en met 2020 heeft gepresteerd:

  • Voldeden we aan de verwachtingen van de omgeving?
  • Droegen we voldoende bij aan de volkshuisvestelijke opgaven in ons werkgebied?
  • Maakten we onze opgaven en ambities waar?
  • Waren bestuur en toezicht goed geregeld?
  • Was onze financiële positie in orde?

De visitatiecommissie gaf Woonwaard gemiddeld een 7,8, net als in de vorige visitatie. Daarmee lijkt het alsof er geen verbetering is gemaakt. Gelukkig is dat niet het geval en heeft dit te maken met een verscherpte norm voor presteren volgens afspraak. Op alle prestatievelden heeft Woonwaard haar goede prestatie weten vast te houden of te verbeteren.

Er zijn dus geen grote uitschieters naar boven of naar beneden, wat ons het beeld geeft dat we over de hele linie goed presteren.

De visitatiecommissie schrijft over ons:

Woonwaard is een corporatie die denkt in oplossingen in plaats van in problemen. De woningcorporatie komt de afspraken na en denkt mee. Het gevolg is dat de belanghebbenden Woonwaard over het algemeen dan ook zeer waarderen als volkshuisvester en partner in de samenwerking.

Deze kwalificaties spreken ons erg aan. In de komende jaren zullen we de weg die we hebben ingeslagen verder volgen, met als doel te blijven zorgen voor betaalbare woningen in buurten waar onze huurders graag wonen.

Deze en vergelijkbare constateringen hebben we met heel veel plezier gelezen. Vanuit een maatschappelijke drive organiseren we onszelf en ons werk. Dat heeft (wederom) geleid tot een visitatierapport met mooie scores.

meer informatie
Visitatierapport 2017-2020 Reactie van Woonwaard op Visitatierapport

Waar kunnen wij u mee helpen?