Wie zijn we?

Woonwaard verhuurt 14.500 woningen in de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Wij staan voor betaalbaar wonen, in een huis dat bij je past, in een buurt die je bevalt, nu en in de toekomst. We hebben onze visie vertaald in een moderne, procesgerichte organisatie, en werken samen met onze huurders en (keten)partners aan onze maatschappelijke doelen.

Raad van Bestuur

Sinds september 2017 heeft Woonwaard een tweehoofdig bestuur. Met de komst van dit collegiale bestuur is de directielaag vervallen, waardoor er een nog compactere organisatie ontstaat.

Raad van Commissarissen

Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De RvC bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De RvC van Woonwaard heeft drie commissies ingesteld: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de maatschappelijke commissie.

Governance

Bij Woonwaard hechten we grote waarde aan een transparant ondernemingsbestuur, waarin ieders belangen worden meegewogen. Daarom passen we de Governance Code Woningcorporaties toe. Conform deze code heeft Woonwaard twee regelingen:

  • Een klokkenluidersregeling ter bescherming van medewerkers die misstanden aan de orde willen stellen.
  • Een integriteitscode (ook wel gedragscode), die geldt voor het bestuur, de medewerkers en de leden van de Raad van Commissarissen.

Oorsprong 

Woonwaard is het resultaat van diverse fusies. De verschillende corporaties die eind vorige eeuw gefuseerd zijn, zijn: Goed Wonen, Rochdale, Alkmaarse woningstichting Noord-Kennemerland en Heerhugowaards Belang.

Daarnaast zijn de instellingen De Voorzorg en de stichting Bejaardenwoningen Zonoord samengevoegd.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden