wie zijn we

Woonwaard verhuurt 14.500 woningen in de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard. Wij staan voor betaalbaar wonen, in een huis dat bij je past, in een buurt die je bevalt, nu en in de toekomst. We hebben onze visie vertaald in een moderne, procesgerichte organisatie, en werken samen met onze huurders en (keten)partners aan onze maatschappelijke doelen.

ieder huis is een thuis

Raad van Bestuur

Sinds september 2017 heeft Woonwaard een tweehoofdig bestuur. Met de komst van dit collegiale bestuur is de directielaag vervallen, waardoor er een nog compactere organisatie ontstaat.

Raad van Commissarissen

Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De RvC bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De RvC van Woonwaard heeft drie commissies ingesteld: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de maatschappelijke commissie.

Governance

Bij Woonwaard hechten we grote waarde aan een transparant ondernemingsbestuur, waarin ieders belangen worden meegewogen. Daarom passen we de Governance Code Woningcorporaties toe. Conform deze code heeft Woonwaard twee regelingen:

  • Een klokkenluidersregeling ter bescherming van medewerkers die misstanden aan de orde willen stellen.
  • Een integriteitscode (ook wel gedragscode), die geldt voor het bestuur, de medewerkers en de leden van de Raad van Commissarissen.

Woonwaard is het resultaat van diverse fusies. De verschillende corporaties die eind vorige eeuw gefuseerd zijn, zijn:

  • Goed Wonen
  • Rochdale
  • Alkmaarse woningstichting Noord-Kennemerland
  • Heerhugowaards Belang.

Daarnaast zijn de instellingen De Voorzorg en de stichting Bejaardenwoningen Zonoord samengevoegd.

meer informatie
Ondernemingsplan 2024-2027 Organogram Raad van Bestuur Raad van Commissarissen Profielschets RvC Publicatie ANBI 2022 Integriteitscode Klokkenluidersregeling
reglementen
reglement bestuur reglement RvC reglement auditcommissie reglement commissie maatschappij reglement remuneratiecommissie

RSIN Woonwaard

RSIN 806846835
Woonwaard heeft de ANBI-status

Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

BTW-nummer 8068.46.835.B.01
K.v.K. Alkmaar nr. 37080102
IBAN NL12 RABO 0376 4581 00

 

zoeken