Geen objecten gevonden

Waarom geen algemene huurstop?

Publicatiedatum: 28-05-2020

Politiek gaan stemmen op voor een algemene huurstop om huurders in coronatijd te steunen. Uit een brede inventarisatie door NRC (lees artikel) blijkt echter dat minder dan 1,5% van de huurders op korte termijn in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Ook onder huurders van Woonwaard zien we dit beeld, ongeveer 120 van de ruim 14.000 huurders hebben zich gemeld.

Een algemene huurstop is geen antwoord om deze huurders te helpen. Huurders die als gevolg van de coronacrisis plotseling een inkomstendaling zien, kunnen soms hun huur een of enkele maanden nauwelijks betalen. Dan helpt het niet om af te zien van huurverhoging, maar is maatwerk nodig. Dit bieden we dan ook.

Waarom een jaarlijkse verhoging?

De jaarlijkse huurverhoging is bij Woonwaard op of onder het niveau van inflatie. We dekken er de stijgende kosten mee, bijvoorbeeld voor het onderhoud van woningen.

Ook investeren we in nieuwbouw en verduurzaming. Noodzakelijke investeringen, als we kijken naar het grote woningtekort en de opgave om woningen energieneutraal te maken.

Een algemene huurstop is een maatregel die op sympathie mag rekenen, maar die voor betalingsproblemen op de korte termijn geen oplossing is, en voor de langere termijn nadelig is voor huidige én toekomstige huurders.