Oostwijk opnieuw onder de loep

Publicatiedatum: 01-10-2021

De toekomstplannen voor Oostwijk in Koedijk worden opnieuw onder de loep genomen. Wij heroverwegen het eerdere besluit tot sloop- nieuwbouw en verkennen nu samen met de bewonerscommissie of behoud van de woningen toch haalbaar is.

Samen met de bewonerscommissie hebben wij een onafhankelijk bureau ingeschakeld om drie scenario’s te onderzoeken voor behoud van de huidige woningen in Oostwijk.

In oktober 2021 verwachten we daar de resultaten van te ontvangen.

Mocht behoud van alle woningen niet haalbaar zijn, dan zijn er nog twee alternatieve scenario’s denkbaar: verkoop van de woningen of sloop/nieuwbouw. 

Joke van den Berg, bestuurder Woonwaard: 

 In de periode die achter ons ligt zijn we er niet goed uitgekomen met elkaar. Wij hebben dit geëvalueerd en hebben hier lering uitgetrokken.  We gaan een aantal zaken dan ook anders aanpakken bij vergelijkbare projecten in de toekomst. Maar ook in Oostwijk nemen wij de lessen uit deze evaluatie mee. Dit hebben we ook besproken met de bewonerscommissie. Het is goed om te merken dat we nu, samen met de bewonerscommissie, weer vooruitkijken en ons samen buigen over de scenario’s voor de toekomst.

Cultuurhistorisch onderzoek 

Eén van de aspecten die wordt meegewogen in de scenario’s is de cultuurhistorische waarde van Oostwijk. Hiervoor heeft bureau SteenhuisMeurs een onderzoek uitgevoerd.

Bijzonder in Oostwijk zijn de koolschuren die zijn meegebouwd bij de sociale huurwoningen. Dat is uniek in Nederland en het is typerend voor de toenmalige koolteelt rond Alkmaar. 

Wij streven ernaar om in januari een besluit te nemen over de toekomst van Oostwijk. De bewonerscommissie zal hierin ook om advies worden gevraagd. 


Meer nieuws: