Prettig ouder worden in Graft-De Rijp

Publicatiedatum: 12-06-2019

Hoe ziet u de toekomst van ouderenwoningen in Graft-De Rijp? Meer dan 400 inwoners gaven gehoor aan deze oproep van de gemeente Alkmaar, De Zorgcirkel en woningcorporatie Woonwaard. Met behulp van al deze meningen is een toekomstvisie voor zorgcentrum De Mieuwijdt opgesteld om in te kunnen spelen op de nieuwe wensen van ouderen. Deze wordt op 9 juli a.s. gepresenteerd.

Ouderen van nu

De aanleiding van een visie op prettig ouder worden in Graft-De Rijp is de staat van zorgcentrum De Mieuwijdt. “Deze sluit niet meer aan bij de wensen en eisen van de huidige ouderenzorg. Wat ouderen 20 jaar geleden prettig vonden, is niet per se hetzelfde als wat ouderen van nu of in de toekomst prettig vinden. Daarbij is de wetgeving over wonen en zorg veranderd waardoor de voorzieningen in De Mieuwijdt niet meer toereikend zijn”, legt projectleider Corrie de Koning - van Heeren van De Zorgcirkel uit.

Participatietraject

Om erachter te komen hoe de inwoners het liefst oud zouden worden in hun vertrouwde omgeving, zijn de gemeente Alkmaar, De Zorgcirkel en Woonwaard een participatietraject gestart. Honderden mensen lieten via bijeenkomsten, interviews en middels enquêtes weten hoe zij dit voor hen zien. Ook wanneer zij een grote vraag naar zorg krijgen, moeten zij in het eigen dorp kunnen blijven wonen.

Toekomstvisie

De resultaten van dit onderzoek en hoe De Mieuwijdt hierop kan inspelen, zijn omgezet in een toekomstvisie. Peter Wories, conceptontwikkelaar bij Woonwaard: “Het is nog geen concreet plan en er zijn nog geen impressies, maar we hebben hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De volgende stap is het onderzoeken hoe alle wensen waargemaakt kunnen worden en welk prijskaartje daaraan hangt. Maar voordat we die stappen zetten, willen we eerst de visie met iedereen delen en de reacties peilen.”

Presentatie op 9 juli in De Mieuwijdt

Op dinsdag 9 juli a.s. om 19:30 uur presenteren De Zorgcirkel en Woonwaard de toekomstvisie tijdens de bijeenkomst ‘Prettig ouder worden in Graft-De Rijp’ in De Mieuwijdt (Mieuwijdt 19). De aanwezigen kunnen dan vragen stellen en hun reactie geven.


Meer nieuws: