Twee nieuwe dorpjes Nieuw Overdie

Publicatiedatum: 21-06-2021

Een thuis voor iedereen. Daar horen insecten en vogels natuurlijk ook bij. Kinderen van basisschool De Wegwijzer openden vorige week, samen met burgemeester Roemer, twee dorpjes vol vogelhuisjes en insectenhotels in Nieuw Overdie, Alkmaar. De dorpjes zijn onderdeel van een wandelroute door de wijk, vol leerzame activiteiten voor kinderen. 

Groen, bomen en bloemen zijn onmisbaar voor een prettige woonomgeving. Nieuw Overdie is een nog vrij versteende wijk. Er is wel gras en er staan bomen, maar weinig bloemen en planten. Daarom startte Woonwaard het initiatief voor het vergroenen van de wijk.

Daaruit is dit educatieve project ontstaan met De Wegwijzer, Overdie Ontmoet, Stadswerk072 en de Vogelbescherming

Dorpsnamen onthuld

Vorige week woensdag 16 juni openden de kinderen en burgemeester Roemer de dorpjes en werden de namen onthuld. De dorpjes Vleugelparadijs en Warm Nest zijn nu officieel onderdeel van de wijk. Samen met Stadswerk072 hebben de leerlingen de vogelhuisjes inmiddels opgehangen.

Leerzame wandelroute door de wijk

De dorpjes zijn straks onderdeel van een wandelroute door de wijk, vol leerzame activiteiten. Zo komt er o.a. nog een fotoproject, street-art en bloemstroken.  

 

 


Meer nieuws: