Nieuwbouw vervangt delen Schoolstraat en Burg. Kooimanstraat

Publicatiedatum: 24-06-2020

38 woningen van Woonwaard aan de Burgemeester W. Kooimanstraat en Schoolstraat in Alkmaar Oostwijk worden vervangen door nieuwbouw. De woningen aan de Schoolstraat 1-11 en 2-20 en Burgemeester W. Kooimanstraat 5-31 en 6-20 verkeren in slechte staat en na uitgebreid onderzoek heeft Woonwaard besloten tot sloop-nieuwbouw over te gaan.

Een ingrijpende beslissing voor bewoners. In persoonlijke gesprekken is het waarom uitgelegd en zijn de mogelijkheden doorgesproken. De bewoners krijgen een terugkeergarantie. Ook mogen bewoners en omwonenden meedenken over de nieuwbouw.

Het besluit is genomen na een uitgebreid onderzoek waarin vier mogelijke scenario’s (normaal onderhoud en doorverhuren, renovatie, verkoop, sloop-nieuwbouw) zijn onderzocht. De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat sloop-nieuwbouw het enige haalbare scenario is. Alleen dit scenario maakt het mogelijk om het aanbod van passende sociale huurwoningen te garanderen én aan alle kwaliteits- en duurzaamheidseisen te voldoen, voor nu en in de toekomst.

Gedurende dit proces is de bewonerscommissie betrokken geweest en is op verzoek van de commissie een second opinion uitgevoerd waaruit hetzelfde resultaat bleek.

Overleg bewoners en omwonenden

Via een spreekuur en individuele huisbezoeken zijn eerder al wensen en zorgen opgehaald bij de huurders. Het overleg gaat nu verder met twee trajecten die parallel aan elkaar lopen. In samenwerking met de bewonerscommissie en de Woonbond wordt de komende periode een sociaal plan voor de huurders opgesteld, met daarin zaken als de genoemde terugkeergarantie en een verhuiskostenvergoeding.

Daarnaast komen er drie ontwerpsessies over de invulling van de nieuwe buurt, met bewoners en omwonenden. Zij kennen de wijk immers als geen ander en Woonwaard wil graag dat het goede gevoel over de wijk blijft.

 

Projectpagina Oostwijk (Koedijk)

 


Meer nieuws: