Nationale prestatieafspraken

Publicatiedatum: 01-07-2022

Woonwaard is blij met de gemaakt prestatieafspraken Volkshuisvesting die minister De Jonge bekend maakte.

Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa €1,7 miljard aan investeringsruimte vrij.

Daar tegenover staan bindende prestatieafspraken die gericht zijn op een verdubbeling van de bouwproductie van sociale huurwoningen, vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 woningen, huurmatiging en een verplichte huurverlaging voor de laagste inkomens en er wordt geïnvesteerd in woningverbetering en het aanpakken van vocht- en schimmelproblemen.

Afgelopen dinsdag stemde Nicole van Wijk, bestuurder Woonwaard in met dit besluit. Ze is dan ook zeer verheugd dat er landelijk, na weging van alle stemmen, 95% voor het besluit is.

De komende periode bekijken we waar de verdienste met de afschaffing van de verhuurderheffing in geïnvesteerd worden.

Kijk voor meer informatie over de nationale prestatieafspraken volkshuisvesting op de website van Aedes.

 


Meer nieuws: