Kanaalzone kans voor sociale huurwoningen

Publicatiedatum: 20-01-2020

Corporaties presenteren visie aan gemeente. De Kanaalzone biedt een fantastische kans om het aanbod sociale huurwoningen op peil te brengen. Daarvoor moet deze sociale woningbouw wel bestaan uit huurwoningen met een betaalbare huur en van goede kwaliteit. Dat vinden de corporaties Kennemer Wonen, Van Alckmaer en Woonwaard. Zij hebben onlangs hun visie op sociale woningbouw in de Kanaalzone gepresenteerd aan de gemeente Alkmaar.

In de plannen voor de Kanaalzone staat dat eenderde van de nieuwbouw sociale woningbouw wordt. Het gaat om zo’n 5.000 woningen. Dat aantal is van grote betekenis voor de grote en nog steeds groeiende vraag naar sociale huurwoningen, waarvoor de wachttijd inmiddels zo’n 7 tot 10 jaar bedraagt.

Alleen huurwoningen

Volgens de regionale regels kan sociale woningbouw ook bestaan uit sociale koopwoningen. Die kun je echter na verkoop niet meer als sociale woning zien. Bovendien liggen de prijzen daarvan zo hoog (tot € 239.000), dat je een bovenmodaal inkomen nodig hebt om die te kunnen financieren. Daarom pleiten de corporaties ervoor om sociale woningbouw in te vullen met alleen huurwoningen. Die huurwoningen moeten dan wel voldoen aan een bepaalde kwaliteit (grootte) en prijs.

Woningzoekenden die een sociale huurwoning zoeken, zijn gebonden aan landelijke spelregels. Op welke woningen zij mogen reageren, is afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling. Zo mag een tweepersoonshuishouden met een huishoudinkomen tot € 31.550 alleen een woning huren met een huur tot € 619,01.

Zo zien de corporaties dat de vraag van woningzoekenden vooral ligt onder de huurtoeslaggrenzen van € 619,01 en € 663,40. Daarnaast is er een tekort aan woningen voor jongeren tot 23 jaar, die alleen een sociale huurwoning kunnen huren tot € 432,51.

Afspraken in Alkmaarse Woonnorm

Om te zorgen dat er goede woningen tegen de juiste huurprijzen worden gebouwd, is het nodig om met alle ontwikkelende partijen afspraken te maken over de grootte en de maximale huurprijs, vinden de corporaties. Dat is heel goed mogelijk in de Alkmaarse Woonnorm, waar de gemeente op dit moment aan werkt. De Kanaalzone is een van de weinige locaties waar het aanbod sociale huurwoningen structureel kan worden verhoogd. Door kwaliteits- en betaalbaarheidseisen in de Alkmaarse Woonnorm op te nemen, kunnen deze woningen ook op lange termijn voldoen aan de grote vraag naar sociale huurwoningen.

Samen hard maken voor veerkrachtig deel stad

Als gemeente, corporaties en ook ontwikkelaars zich er samen hard voor maken, en samenwerken in de ontwikkeling, kan er in de Kanaalzone een veerkrachtig deel van de stad ontstaan, waar ruimte is voor alle inkomensgroepen.


Meer nieuws: