Jongeren een kans op de woningmarkt: ‘Start me up’

Publicatiedatum: 20-11-2019

Achter de Bergerweg, naast de studentencampus realiseert Woonwaard 38 woonstudio’s voor jongeren van 17 tot en met 28 jaar.

Niet iedereen heeft het geluk om zorgeloos op te groeien en een goede start te maken op weg naar zelfstandigheid. Jongeren die niet meer thuis wonen, maar ook geen plek meer hebben bij zorginstellingen vallen nu vaak tussen wal en schip.

Zij verdienen de begeleiding die ze nodig hebben om op eigen benen te leren staan en een fijne woning die hen de veiligheid biedt en het vertrouwen geeft voor de toekomst.

Woonstudio's

Voor deze groep jongeren denkt Woonwaard na over oplossingen waar zorg en wonen elkaar versterken. Achter de Bergerweg, naast de studentencampus realiseert Woonwaard 38 woonstudio’s voor jongeren van 17 tot en met 28 jaar.

Deze compacte, verplaatsbare, duurzame woningen zijn geheel van hout en aardgasvrij en worden compleet afgebouwd in de fabriek en in slechts 45 dagen neergezet. Dit zorgt ervoor dat er minimale overlast is voor omwonenden. De woningen worden in eerste instantie voor 10 jaar neergezet.

Daarna wordt bekeken of de woonunits verplaatst worden. De werkzaamheden voor het verplaatsen van de parkeervakken zijn inmiddels gestart. De woningen worden begin maart opgeleverd.

Project ‘Start me up’

De helft van de woningen wordt verhuurd aan jongeren die op eigen kracht het huis uit gaan, de andere helft aan jongeren die daarbij begeleid worden. 

Jongeren uit project ‘Start me up’ krijgen hier een kans om een start te maken naar zelfstandigheid. Start me up is een initiatief van Woonwaard en zorgpartijen; Triversium, GGZ Noord-Holland Noord, DnoDoen, Parlan en Esdege Reigersdaal. Een  samenwerking tussen wonen en zorg die van een huis met zorg samen een thuis maken. 

Duurzaam

Met Finch buildings heeft Woonwaard een bedrijf gevonden die helemaal past bij de gedachte ‘voor iedereen een thuis, nu en in de toekomst. De woonunits van Finch buildings zijn heel erg duurzaam. Ze bestaan volledig uit hout en zijn bijna energieneutraal.

De afmetingen zijn gestandaardiseerd. Zo is het mogelijk om compacte woningen te realiseren, maar ze ook samen te voegen tot een grotere woning geschikt voor meerpersoonshuishoudens. De woningen zijn verplaatsbaar en daarom makkelijk neer te zetten op tijdelijke locaties. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van ruimte en tijd.

Woonwaard exploiteert de woningen voor een periode van minstens 50 jaar. Hiermee is het mogelijk de huur zo laag mogelijk te houden.

Mocht na 50 jaar worden besloten de woonstudio’s niet meer te verhuren, dan worden deze gedemonteerd en kan een groot gedeelte van de module opnieuw worden ingezet als grondstof in de bouw. Dit past bij onze ambitie om waar mogelijk circulair te bouwen.
 


Meer nieuws: