Isoleren zonder huurverhoging

Publicatiedatum: 04-08-2022

Wanneer woningen worden geïsoleerd, daalt de energierekening van de huurder. Eerder maakten Aedes en de Woonbond de afspraak dat tegenover deze besparing een huurverhoging mocht staan.

Woonwaard hanteerde in de lijn van deze afspraak de vergoedingentabel die door Aedes en de Woonbond is opgesteld.  

In de Nationale Prestatieafspraken hebben partijen afgesproken om vanaf 1 januari 2023 af te zien van huurverhoging bij verduurzaming.

Woonwaard heeft besloten al eerder in de geest van deze afspraak te gaan werken.

Ook in de isolatieprojecten die in 2022 zijn en worden uitgevoerd, zien we af van de huurverhoging.

Goed nieuws in deze tijd, waarin de kosten van energie zo hoog oplopen.


Meer nieuws: