Woningen isoleren: kan het sneller?

Publicatiedatum: 30-11-2021

Uit onderzoek van TNO blijkt dat 550.000 huishoudens in Nederland in energiearmoede leven. Zij hebben elke maand moeite om de energielasten te kunnen voldoen.

Een goed geïsoleerde woning is een belangrijke stap naar lagere energielasten en meer comfort. Dat is waar wij een bijdrage leveren. Michiel Wolf, programmamanager isolatiecirkel bij Woonwaard, vertelt wat wij doen en wat er nodig is om het tempo op te kunnen voeren.

Slechtste energielabels eerst

Michiel Wolf: "Wij werken aan het verduurzamen van al onze woningen. De woningen met de slechtste energielabels en de grootste onderhoudsvraag, pakken we als eerst aan via een zogenaamd isolatiespoor.

Via dat spoor staan tot 2030 4.000 woningen op de planning om geïsoleerd te worden, dat zijn woningen met energielabels tussen C en F.

Daarbij pakken we de woningen met de slechtste labels, dus E en F, als eerst aan. Deze woningen maken dan een sprong naar een energielabel tussen A en A++. Die woningen zijn verspreid over ons bezit in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard.

Zo zijn we nu in de Schilderswijk (HHW) bezig en staan voor de komende tijd woningen in o.a. Overdie (Alkmaar) en de Bomenwijk (HHW) gepland.

Ook planmatig onderhoud

Naast de aanpak van deze 4.000 woningen met de slechtste labels en de grootste onderhoudsbehoefte, werken wij ook aan planmatig onderhoud op onze overige woningen.

Dit doen we stapsgewijs en bij zo veel mogelijk verschillende woningen in ons bezit, zodat voor zoveel mogelijk huurders een stap vooruit wordt gezet.

Dat zijn in basis wat minder ingrijpende maatregelen, maar wel belangrijke stappen voor meer comfortabel wonen en minder CO2 uitstoot. Denk aan het vervangen van kozijnen of aanpakken van de gevel.

Bij deze reguliere onderhoudsmomenten kijken we ook direct of we woningen verder kunnen verduurzamen. Stel we zijn in een woning om te schilderen, dan kijken we ook wat voor glas er in de woning zit. Als dit oud glas is, vervangen we dat door HR++ glas.

Dat zijn direct ook de momenten die we benutten voor tips en advies aan bewoners. Zo brengen we ons gehele bezit stapsgewijs naar een goed energieniveau.

Tips en advies voor energiebesparing

Op diverse vlakken zijn er initiatieven om huurders te helpen en de bewustwording op duurzaam gedrag verder te stimuleren.

Zo hebben we samen met het Duurzaam Bouwloket en corporaties in de regio de Energiecoaches in het leven geroepen.

Huurders kunnen die energiecoach inschakelen voor gratis energieadvies en hulp om verbeteringen aan te brengen met bijvoorbeeld tochtstrips en radiatorfolie.  

Doen wat we kunnen doen 

Wij beseffen goed dat de noodzaak van verduurzaming groot is. We zijn daar ook al vele jaren mee bezig en zetten daar ook de komende jaren stevig op in.

Tegelijkertijd beseffen we ook dat het voor onze huurders soms lang kan duren als hun woning pas over drie jaar aangepakt wordt.

We zouden sneller willen, alleen zijn de opgaven rond verduurzaming en het isoleren van woningen, en ook nieuwbouw en leefbaarheid, voor ons te groot om allemaal tegelijk te doen. Daar hebben we de middelen niet voor.

Als de aangekondigde korting op de verhuurderheffing doorgaat dan krijgen we al iets meer ruimte.

We zouden echter nog meer kunnen doen, en eerder kunnen aanpakken, als de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Dat zou  een goede eerste stap zijn.

Dan blijft over de menskracht: de partijen die de verduurzaming uitvoeren zijn op volle kracht bezig, maar ook in deze sector speelt de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor werkzaamheden niet allemaal op korte termijn kunnen worden uitgevoerd."


Meer nieuws: