Huurbevriezing sociale huurwoningen

Publicatiedatum: 13-04-2021

Het kabinet besloot de huur van alle sociale huurwoningen in 2021 te bevriezen en een huurverlaging door te voeren voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Het doel is om betalingsproblemen van huurders door de coronacrisis te voorkomen.

Dat huren betaalbaar moeten zijn en blijven, is voor Woonwaard heel belangrijk. Dat is immers waar we van zijn. Maar de maatregelen van het kabinet vinden we weinig effectief. Het afgelopen jaar 2020 bleek dat maar 0,5% van de huurders in betalingsproblemen kwam door de coronacrisis. 

Huurbevriezing nauwelijks een oplossing

Ook uit onderzoek van het Nibud blijkt dat juist voor mensen met betaalrisico’s de algemene huurbevriezing nauwelijks een oplossing is. Maatregelen die zich richten op inkomensverhoging van de mensen die het nodig hebben, bijvoorbeeld via de huurtoeslag, hebben meer effect. Ook zijn huurders die risico lopen op betalingsachterstanden vooral gebaat bij hulp dat past bij hun individuele situatie in plaats van algemene maatregelen.    

Voorkomen en vroeg signaleren van betalingsproblemen 

Om betalingsachterstanden en schulden te voorkomen, proberen wij betalingsproblemen in een vroeg stadium te signaleren, zodat we die met de huurder kunnen oplossen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Van automatische herinneringen als een betaling is uitgebleven tot persoonlijk contact en maatwerk afspraken met huurders. Dit is volgens de afspraken die wij hebben gemaakt in het Sociaal Huurakkoord over huurmatiging en maatwerk bij betalingsproblemen van huurders.


Meer nieuws: