Hoe gaat het met onze huurders in coronatijd?

Publicatiedatum: 23-06-2020

De afgelopen weken hebben we 135 huurders gebeld om te horen hoe bewoners zich voelen in deze bijzondere tijd en wat zij vinden van de aangepaste dienstverlening van Woonwaard.

Deze belactie werd door veel huurders echt op prijs gesteld.

Ook de medewerkers hebben de gesprekken als heel prettig ervaren:

 Wat opviel is dat onze huurders heel open waren. Het waren persoonlijke verhalen over werk- en levensomstandigheden, over hulp en afhankelijkheid bij oudere huurders, over optimisme en ook over hoe lastig het sociale leven nu is. Dat raakt je.

Over het algemeen zijn de gebelde bewoners tevreden over Woonwaard en hebben zij (ook in coronatijd) goede contacten met de buren en buurtgenoten. Zij hebben er begrip voor dat er in deze tijd meer leefgeluiden van buren te horen zijn. Reparaties zijn goed en met inachtneming van de coronaregels uitgevoerd. 

De communicatie over overlastzaken, reparatieverzoeken en bij vragen kunnen we verbeteren. Ook was het bij veel huurders niet duidelijk dat onze dienstverlening aangepast was, bijvoorbeeld dat het hoofdkantoor dicht is. Opvallend genoeg bleek dat geen enkel probleem te zijn.

Bewoners nemen vooral telefonisch of online contact met Woonwaard op.

 


Meer nieuws: