De vanzelfsprekendheid van hout

Publicatiedatum: 08-11-2022

Ken je dat gevoel? Dat je met de ogen van een buitenstaander kijkt naar wat je aan het doen bent? Dat gevoel overviel mij bij ons symposium over de nieuwbouw aan de Koelmalaan. Nieuwbouw voor alle doelgroepen, jong en oud. In de sociale huur en in de middenhuur.

 

Hout
We bouwen 129 woningen in hout. Dat hout was de reden voor veel bezoekers om deel te nemen aan het symposium. Bouwen in hout is nog steeds de uitzondering. Hoe jammer is dat, als je alle voordelen kent: vele malen minder CO2 uitstoot dan bij het bouwen met beton, zelfs CO2 opslag in het bouwmateriaal. Voor elke 3 bomen die worden gebruikt voor de bouw worden er 5 teruggeplaatst. Meer bomen door de bouw in hout! Minder restafval op de bouwplaats. En dan ook nog de gezondheidsvoordelen voor bewoners, aangetoond in diverse onderzoeken. En ook zonder onderzoek voel je het: een omgeving van natuurlijke materialen doet goed.

Geld
Waarom kent hout zo’n moeizame opgang in de markt? Onder andere door de prijs. Het antwoord op de veelgestelde vraag wat de meerkosten zijn, luidt dat het in dit project ging om een prijsverschil van 8%. Na aftrek van subsidies bleef dit beperkt tot 4%. En dat voor een product waarin geen sprake is van verborgen kosten in de vorm van milieuschade. Zo bezien is het veel goedkoper dan traditionele bouw, zij het dat de CO2 besparingen die door materiaalgebruik worden gerealiseerd (nog) niet in geld worden gewaardeerd.

Markt
Op dit moment hikt elke bouwer aan tegen de hoge prijzen in de markt. In combinatie met de dalende bestedingsmogelijkheden van huurders en kopers maken deze nieuwbouw haast onhaalbaar. Desondanks zou je toch moeten kiezen voor de bouw met circulaire en biobased materialen, zelfs als de prijs hiervan nog hoger is dan die van traditionele materialen. Zeker als corporatie moeten we dat doen, aangezien we ons niet richten op de korte maar op de lange termijn. Als bouwen in hout de vanzelfsprekende keuze wordt, zullen de marktpartijen die dit aanbieden zich ook kunnen doorontwikkelen tot volgroeide spelers in de markt.

Vanzelfsprekend verschil maken
Als je er eenmaal mee bezig bent, lijkt het zo vanzelfsprekend om te bouwen in hout. Maar dat is het nog niet. Zo zou het wel moeten worden. Het zou logisch moeten zijn dat producten die minder milieubelastend zijn goedkoper worden: een omwenteling in ons denken en de werking van de markt. Er zal nog veel lobbywerk aan te pas moeten komen wil deze logica ook realiteit worden. De tegenkracht is immers groot. Maar door op kleine schaal, of op grotere schaal als we het sectorbreed bekijken, andere keuzes te maken, kunnen we verschil maken. Met gezondere woningen voor onze huurders en minder belasting van het leefmilieu. Hoe vanzelfsprekend klinkt dat!

 


Meer nieuws: