Congres wonen & zorg

Publicatiedatum: 13-10-2021

Nederland vergrijst en ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Daarnaast willen we mensen met een psychische kwetsbaarheid (oud en jong) zoveel en zo goed mogelijk huisvesten in de wijk.

Deze actuele thema’s stonden centraal tijdens het congres Wonen&Zorg voor de huurdersorganisaties uit onze regio.

Het thema 'wonen & zorg' komt terug in de prestatieafspraken die de woningcorporaties, gemeenten en huurderbelangenverengigingen in de regio met elkaar maken.

Om goed te weten wat er speelt en welke uitdagingen voor ons liggen, organiseerden wij samen met de huurderskoepel - de huurdersorganisaties van de verschillende woningcorporaties uit de regio- een congres Wonen&Zorg.  

In gesprek met zorgpartners 

Zorgpartners waren aanwezig om hun visie te delen en in gesprek te gaan over de uitdagingen en vraagstukken die voor ons liggen. Denk aan de krapte op de arbeidsmarkt - te weinig zorgpersoneel-  versus de stijgende vraag naar gezondheidszorg door het groeiend aantal ouderen.

Hoe gaan we om met deze zogenoemde ‘zorgkloof’? 

Integrale aanpak via Pact

In regio Alkmaar werken we samen met gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties aan een integrale aanpak om woningen en woonvormen beschikbaar te hebben zodat ouderwordende en kwetsbare inwoners zich welkom voelen en verzekerd zijn van begeleiding en contacten.

Naast een geschikte woning en woonomgeving, is daar tevens een aanbod van welzijn- en zorgactiviteiten voor nodig.

Deze integrale samenwerking hebben wij bevestigd in het pact ‘Wonen met ondersteuning, commitment op leefbaarheid’.

Je leest alles over deze samenwerking en de uitdagingen in VNG Magazine.

 


Meer nieuws: