Cijfers huursector 2020 bekend

Publicatiedatum: 14-04-2021

De krapte op de woningmarkt is een onderwerp dat velen bezighoudt, en terecht. In onze regio Noord-Kennemerland zetten diverse partijen zich in om het woningaanbod snel te laten groeien om aan de toenemende vraag te voldoen.

Dat dit hard nodig is blijkt ook uit de jaarrapportage van SNVK, met daarin de cijfers van de woonruimteverdeling in de sociale huursector Noord-Kennemerland 2020.

Welke ontwikkelingen zien we?

  • Slaagkans daalt verder: meer vraag, minder aanbod

In de regio Noord-Kennemerland verhuren de woningcorporaties zo’n 30.000 sociale huurwoningen. Elk jaar wisselen er rond de 2000 woningen van huurder. In het afgelopen jaar zagen we dat een deel van de huurders hun verhuizing uitstelde als gevolg van de coronamaatregelen. Het aantal verhuringen liep terug met ruim 100 woningen. Het aantal mensen dat actief een sociale huurwoning zoekt steeg naar 18.750. Daardoor daalde de slaagkans verder. Per advertentie reageren gemiddeld 200 mensen!

  • Nieuwe instrumenten werpen vruchten af

De Huisvestingsverordening geeft de ruimte om woningen te verloten en kent twee nieuwe voorrangsregelingen: van Groot naar Kleiner en van Klein naar Groter. Van beide regelingen is veelvuldig gebruik gemaakt: aan de loting deden zo’n 3000 woningzoekenden mee, en 150 huishoudens verhuisden met gebruik van een nieuwe voorrangsregeling.

  • Belangstelling van buiten de regio

De belangstelling van buiten de regio neemt toe. Ruim een kwart van de woningzoekenden komt inmiddels van elders. Overigens wordt nog bijna 90% van de woningen verhuurd aan mensen uit de regio.

  • Grote verschillen in slaagkans

Ondanks verschillende maatregelen is de slaagkans nog altijd sterk bepaald door de inschrijftijd. Dit verklaart mede dat de slaagkans oploopt met de leeftijd: van 4% voor jongeren tot 20% voor ouderen. Het baart ons zorgen dat jongeren zo weinig kans maken op de woningmarkt. Met meer aanbod en specifieke jongerenverhuur willen we hier verbetering in brengen.

Bekijk het volledige SVNK rapport voor meer details over deze en andere onderwerpen en ontwikkeling. Wij blijven ons inzetten en werken aan de hoognodige toename van het aanbod van betaalbare, duurzame huurwoningen.


Meer nieuws: