Registratieformulier Verhuur

Welke woning gaat u betrekken?

Type huurcontract nieuwe woning*
Type woonzorg woning*

Gegevens zorginstelling

Type intermediair huurcontract*

Uw woonsituatie

Dit formulier gaat verder over uw cliënt

Laat u een woning achter?*
Heeft u bij uw vorige verhuurder huurschuld en/of overlast veroorzaakt?*
Met wie gaat u in de woning wonen?*
Aantal volwassenen*
Aantal kinderen (incl. volwassen kinderen)*

Uw gegevens

Aanhef*
Wat is uw burgerlijke staat?*
Staat u samen met uw partner ingeschreven bij SVNK?*
Staat u met uw partner al langer dan 1 jaar samen ingeschreven?*
Is de woning met voorrang aan u toegewezen?*
Type voorrang, indicatie of urgentie*

We overhandigen de sleutels pas als de eerste verhuurnota is voldaan, u maakt dit zelf vooraf aan ons over op IBAN NL12 RABO 0376 4581 00 tnv Woonwaard.

Staat u onder bewind of heeft u een curator?*
Geeft uw bewindvoerder toestemming voor uw verhuizing?*

Hieronder voegt u de verklaring van uw bewindvoerder toe waarin uw bewindvoerder toestemming geeft voor uw verhuizing. Klik op 'Bestand kiezen' om de verklaring te uploaden.

Gegevens medehuurder

Aanhef medehuurder*

Aanmelden servicecontracten

Abonnement Huurdersonderhoud (AH)** € 4,38*

Wettelijk gezien zijn huurders zelf verantwoordelijk voor kleine reparaties in hun huurwoning. 'Huurdersonderhoud' heet dat. Voorbeelden zijn een verstopte gootsteen, een lekkende kraan, een kapot slot of een stopcontact dat los zit.

Als u een Abonnement Huurdersonderhoud (AH) neemt, doet Woonwaard veel van die kleine reparaties voor u.

Glasverzekering GlasTotaalBeheer** €1,40*

Als u bij Woonwaard een glasverzekering afsluit, is glasschade aan uw woning verzekerd via Glastotaal Beheer.

Meer informatie: glastotaalbeheer.nl

Lidmaatschap Huurdersbelangenvereniging (HBV)** €0,36*

De Huurdersbelangenvereniging (HBV) is een belangrijke gesprekspartner van het bestuur en de directie van Woonwaard.

Meer informatie over de HBV en hun belangrijke werk leest u op hbv-noordkennemerland.nl.

** Prijzen per maand: prijzen worden jaarlijks geïndexeerd of aangepast aan de werkelijke kosten. Opzeggen van diensten is mogelijk met een opzegtermijn van een maand, per de eerste van de eerstvolgende kalendermaand.

Naamplaatje bestellen

Gaat u in een appartement wonen en wilt u een naamplaatje bestellen? (bij het bellenpaneel en de postkasten)*
Staan in uw woongebouw de namen digitaal bij de intercom of zijn er fysieke naamplaatjes bij het bellenpaneel?*

Het naambordje voor het bellenpaneel bij de centrale entree van uw woongebouw en uw postkast bestelt u op de website van onze onderhoudspartner Helder Vastgoed Alkmaar. Zij bestellen en plaatsen het naambordje voor u.

De kosten voor het invoeren van uw digitale naamplaatje zijn éénmalig € 20,-


verklaring*