inkoop- en aanbestedingsbeleid

Woonwaard is een maatschappelijke vastgoedorganisatie met een volkshuisvestelijke opgave en heeft als inkopende en aanbestedende partij een bijzondere verantwoordelijkheid.

Wij kopen in met het geld van onze huurders en het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020-2023 ziet erop toe dat we dit geld op een goede manier besteden. 

Van ons mag worden verwacht dat wij eerlijk, oprecht en transparant handelen. Wij dulden geen belangenverstrengeling. Wij acteren als een professionele opdrachtgever. 

Als onderdeel van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020-2023, hanteren wij ook onze eigen Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen Diensten Werken en Algemene Inkoopvoorwaarden bij ICT overeenkomsten.

documenten
Inkoopbeleid 2020-2023 Algemene Inkoopvoorwaarden Inkoopvoorwaarden bij ICT