Wet Eenmalige Huurverlaging 2021

Per 1 januari 2021 is de Wet 'Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen' van kracht.

In deze wet is door de overheid vastgesteld dat bepaalde huishoudens in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging in 2021. Meer informatie over wie hiervoor in aanmerking komt vindt u ook in deze flyer van de overheid.

Welke huishoudens komen in aanmerking voor huurverlaging?

Had u in 2019 al een inkomen onder de inkomensgrens?

Dan heeft u voor 31 maart 2021 al automatisch een brief van ons ontvangen met een voorstel voor de huurverlaging. We werken hiervoor samen met de Belastingdienst, die voor alle woningcorporaties de check op het inkomen en huishoudgrootte over 2019 doet.

Was het inkomen in 2020 / 2021 langer dan 6 maanden onder de grens?

Vul dan het formulier hieronder in om een eenmalige huurverlaging aan te vragen.

We kunnen een aanvraag alleen in behandeling nemen als alle gevraagde papieren compleet zijn toegevoegd.

U krijgt binnen drie weken een inhoudelijke reactie. Let op: met een lagere huurprijs is het mogelijk dat u minder huurtoeslag krijgt.


Stap 1 van 3 | uw gegevens

Stap 2 van 3 | uw woning en huishouden

Vul eerst de kale huurprijs van uw woning in.

De op dit moment ingevulde huurprijs ligt onder de aftoppingsgrens van de overheid. Met deze huurprijs komt u niet in aanmerking voor eenmalige huurverlaging.

Met dit verzamelinkomen komt u boven de inkomensgrens die de overheid heeft gesteld, waardoor u geen recht heeft op deze huurverlaging.

U kunt het formulier nu sluiten.

Met dit verzamelinkomen komt u boven de inkomensgrens die de overheid heeft gesteld, waardoor u geen recht heeft op deze huurverlaging.

U kunt het formulier nu sluiten.

Stap 3 van 3 | uw bewijsstukken

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen hebben wij inkomensgegevens (loonstrookjes of uitkeringsgegevens) van u en uw medebewoners ouder dan 18 jaar nodig van minimaal de afgelopen 6 maanden.

Hieronder kunt u per persoon de inkomensgegevens uploaden. U selecteert meerdere bestanden tegelijk om alle documenten per persoon samen toe te voegen aan dit formulier.

Bent u ZZP-er? Dan hebben we een verklaring van uw boekhouder nodig als bewijs voor de daling onder de inkomensgrens over minimaal de afgelopen 6 maanden óf een voorlopige aanslag belastingdienst 2020.

Gegevens bewoner 2

Gegevens bewoner 2

Gegevens bewoner 3

Gegevens bewoner 4 (indien van toepassing)

Gegevens bewoner 5 (indien van toepassing)

verklaring naar waarheid*