Terug

Huurdersbelangen

Huurdersbelangenvereniging

De Huurdersbelangenvereniging (HBV) is een belangrijke gesprekspartner van het bestuur en de directie van Woonwaard. De HBV adviseert Woonwaard over beleid ten aanzien van onder meer wonen, huren, wonen en zorg en duurzaamheid, en vertegenwoordigt huurders bij het maken van de prestatieafspraken met de gemeenten. Bij de HBV zijn tientallen bewonerscommissies aangesloten, die gesprekspartner zijn voor Woonwaard over zaken die hun wooncomplex betreffen.

Woonwaard en de HBV hanteren de model samenwerkingsovereenkomst van de Woonbond als uitgangspunt voor de samenwerking. Huurders kunnen zich aanmelden als lid via www.hbvnoordkennemerland.nl/contact

Woonbond

Een andere belangrijke huurdersorganisatie is De Woonbond, de landelijke vereniging van huurders en woningzoekenden.

Het Platform

Heeft u het idee dat er dingen gebeuren in uw stad, buurt, straat of huis? We horen graag hoe u hier tegenaan kijkt! Daarom heeft Woonwaard Het Platform opgericht. Het Platform bestaat uit een groep huurders en woningzoekenden die meedenkt over onderwerpen die hen aan het hart gaan. Als u deelneemt aan Het Platform bepaalt u zelf over welke onderwerpen u meepraat.

Wilt u zich opgeven voor Het Platform? Of wilt u graag een onderwerp aandragen? Neem dan contact op met Carolien Beerse via cbeersewoonwaardnl of (072) 527 6 527.

Huurderspanel

Woonwaard wil graag weten hoe bewoners denken over allerlei zaken. Daarvoor gebruiken wij bijvoorbeeld de resultaten van klanttevredenheidsmetingen. Daarnaast doen wij onderzoek via ons Huurderspanel. Dit panel denkt via online vragenlijsten met ons mee over allerlei onderwerpen.

Ruim 700 huurders nemen deel aan ons online Huurderspanel. We leggen het Huurderspanel drie tot vier keer per jaar een vragenlijst voor over een bepaald onderwerp. We gebruiken de resultaten om richting te geven aan ons beleid of dat zo nodig bij te stellen. Natuurlijk kunnen we niet altijd aan ieders wensen tegemoetkomen. Maar de resultaten van deze onderzoeken (u kunt rechts op deze pagina de meest recente rapportages aanklikken) onder onze huurders zijn voor Woonwaard erg waardevol. Zo krijgen we een goed beeld van wat er speelt en wat u belangrijk vindt. Uw mening telt! Geef u hier op voor het Huurderspanel.

Aanmelden

Uw mening telt! Meld u aan voor het online Huurderspanel van Woonwaard.

Meer informatie