huurdersbelangen

Huurdersbelangenvereniging

De Huurdersbelangenvereniging (HBV) is een belangrijke gesprekspartner van het bestuur en de directie van Woonwaard. De HBV adviseert Woonwaard over beleid ten aanzien van onder meer wonen, huren, wonen en zorg en duurzaamheid, en vertegenwoordigt huurders bij het maken van de prestatieafspraken met de gemeenten.

Bij de HBV zijn tientallen bewonerscommissies aangesloten, die gesprekspartner zijn voor Woonwaard over zaken die hun wooncomplex betreffen.

Woonwaard en de HBV hanteren het model samenwerkingsovereenkomst van de Woonbond als uitgangspunt voor de samenwerking. Huurders kunnen zich online aanmelden als lid. 

Meer informatie over de HBV en hun belangrijke werk leest u op hbv-noordkennemerland.nl

Klantpanel

Woonwaard wil graag weten hoe bewoners denken over allerlei zaken. Daarom hebben we een Klantpanel. Dit panel denkt via online vragenlijsten met ons mee over allerlei onderwerpen.

Zo'n 700 huurders nemen op dit moment deel aan ons online Klantpanel. We leggen het panel een paar keer per jaar een vragenlijst voor over een bepaald onderwerp.

We gebruiken de resultaten om richting te geven aan ons beleid of dat zo nodig bij te stellen.

Natuurlijk kunnen we niet altijd aan ieders wensen tegemoetkomen. Maar de resultaten van deze onderzoeken onder onze huurders zijn voor Woonwaard erg waardevol. Zo krijgen we een goed beeld van wat er speelt en wat u belangrijk vindt.

Uw mening telt! Geef u op voor het Klantpanel. Met uw aanmelding maakt u bovendien kans op een leuke prijs!

Woonbond

Een belangrijke huurdersorganisatie is De Woonbond, de landelijke vereniging van huurders en woningzoekenden.

veelgestelde vragen huurdersbelangen

zoeken