Terug

Duurzaamheid

Het klimaat verandert. De aarde warmt op. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur en onze gezondheid en veiligheid. Een belangrijke oorzaak is het verbranden van fossiele brandstoffen. Auto’s rijden op benzine of diesel, bijna alle huizen verwarmen we met gas en we koken vaak op gas. Onze elektriciteit wordt veelal opgewekt in centrales die werken op gas of steenkool. Kortom, Nederland gebruikt grote hoeveelheden. Sterker nog, Nederland is één van de landen die het meest vervuilt. Nu kiezen voor duurzame oplossingen, is zorgen dat de wereld morgen nog steeds leefbaar is. Nederland is daarom van plan om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn.

Wat betekent dit voor Woonwaard?

Een derde van de CO2-uitstoot komt door woningen en het gebruik van woningen. Met 14.500 woningen in Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk heeft Woonwaard een grote ‘ecologische voetafdruk’ in de regio. Wij hebben dus een belangrijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor duurzame woningen. Tegelijk wil Woonwaard de woonlasten voor de huurders laag houden en zorgen voor kwalitatief goede woningen die voor lange tijd comfortabel gebruikt kunnen worden.

Met de huidige ontwikkelingen van de energieprijs wordt wonen de komende jaren flink duurder. Verduurzamen is dus ook een goede manier om wonen betaalbaar te houden.

Hoe gaan we dit doen?

Woonwaard moet alle woningen voor 2050 aanpassen naar woningen die per saldo in gebruik geen CO2 meer uitstoten. Dat betekent goed isoleren, slimme systemen toepassen en overstappen op andere energie dan gas. Van de 14.500 woningen renoveert Woonwaard in 20 jaar normaal gesproken 16%. Als we dat doorrekenen hebben we 120 jaar nodig om de opgave te behalen. Maar we hebben slechts 33 jaar. Hoe gaan we dat organiseren?

Woonwaard moet het tempo van verduurzamen enorm opschroeven en de woningen tegelijk betaalbaar en toegankelijk houden. Verduurzamen is erg duur. Maar hoe langer we wachten, hoe meer we moeten doen op het eind en hoe moeilijker en onhaalbaarder het wordt om alles voor elkaar te krijgen. Ook is het niet mogelijk om nu onmiddellijk in één keer het roer om te gooien naar een volledig duurzame woningvoorraad. Daarom pakken we het stapsgewijs aan.

We willen op den duur minimaal 500 woningen per jaar verduurzamen. Wat er bij welke woning exact gaat gebeuren en wanneer precies, dat zijn we op dit moment per blok woningen aan het bekijken. Omdat er steeds innovaties zijn op het gebied van duurzaamheid, kijken we concreet niet verder dan vijf jaar. Zo maken we steeds gebruik van de nieuwste mogelijkheden om te verduurzamen.

Wat betekent dit in de praktijk voor de woningen en de bewoners?

 1. Woonwaard gaat steeds minder gebruik maken van fossiele brandstoffen en koppelt de woningen stapsgewijs af van het aardgas.
 2. De komende decennia krijgen alle woningen die dat nog niet hebben een gedegen isolatie.
 3. Waar mogelijk gaan we hernieuwbare energie op en aan de woningen opwekken.
 4. Woonwaard moet inzetten op steeds efficiënter gebruik van grondstoffen, op het minimaliseren van afval en het bijdragen aan een circulaire economie.
 5. We stimuleren bewoners zoveel mogelijk hun woning op een duurzame manier te gebruiken en waar nodig hun leefwijze aan te passen.

Woonwaard werkt dus met meerdere oplossingen tegelijk, anders gaat het niet snel genoeg.

 

Elektrisch koken

Wilt u nu al elektrisch gaan koken? Woonwaard helpt bij de overstap naar elektrisch koken. Voor een overstap naar elektrisch koken moet er een 2-fasen aansluiting in uw meterkast en een Perilex aansluiting in uw keuken worden aangelegd.Let op! Niet in alle gevallen is een woning direct geschikt voor het overstappen naar elektrisch koken. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de onderhoudsplannen voor uw woning op (korte) termijn. Wilt u weten of u over kunt op elektrisch koken? Stuur een e-mail naar info@woonwaard.nl. Samen met u bekijken wij de mogelijkheden.

Duurzaamheid is voor ons allemaal steeds belangrijker. Woonwaard levert een belangrijke bijdrage aan het milieu door de woningen te verduurzamen én tegelijk uw energiekosten te verminderen. Het aanbieden van zonnepanelen is een van deze maatregelen.

Zonnepanelen

In 2019 gaat Woonwaard grootschalig zonnepanelen plaatsen op eengezinswoningen:

Welke woningen komen in aanmerking?

 • Geschikte eengezinswoningen die later gebouwd zijn in 1991 voorzien we van zonnepanelen als de woning leegkomt (bij verhuizing).
 • We maken daarnaast plannen om wijkgericht een vrijblijvende aanbieding te doen voor zonnepanelen voor eengezinswoningen. Hiervoor ontvangen huurders individueel een vrijblijvend aanbod.

Als u meedoet dan betaalt u vervolgens iedere maand een bedrag voor de zonnepanelen. Dit bedrag verrekent Woonwaard in de servicekosten en is altijd lager dan u nu voor uw energie betaalt. Gemiddeld bespaart u met zonnepanelen ca. 25% op uw energierekening. Dat komt doordat het maandelijks bedrag dat u Woonwaard betaalt voor de zonnepanelen, altijd lager is dan het bedrag dat u nu betaalt aan uw energieleverancier.

Woont u een appartement, dan kunt u nog geen zonnepanelen aanvragen. Wij werken aan plannen om vanaf 2020 ook op appartementen zonnepanelen te kunnen plaatsen. Hoe en onder welke voorwaarden is nu nog niet bekend.

Nieuwbouw

Nieuwbouw is bij Woonwaard altijd gasloos (all-electric) en meestal Nul-op-de-Meter (NOM). Wilt u meer weten over zonnepanelen en EPV, bekijk dan het filmpje hiernaast.

NOM renovatie

Woonwaard renoveert ieder jaar enkele honderden woningen naar NOM, bijvoorbeeld via De Stroomversnelling. Dit gaat op dit moment in alle gevallen om grondgebonden woningen. Wilt u meer weten over zonnepanelen en EPV, bekijk dan het filmpje.

Hoogbouw

Bij hoogbouw zijn de all electric oplossingen op dit moment nog erg duur. Daarom kiest Woonwaard nu voor aansluiting op het warmtenet, met als voorwaarde dat de HVC op termijn overgaat op een daadwerkelijke duurzame bron. Deze tussenstap van restwarmte zorgt al voor een enorme vermindering van CO2-uitstoot.

Groot onderhoud

In sommige woningen zetten we bij groot onderhoud voorbereidende stappen, waarmee we later verder gaan. Woningen die een nieuwe keuken krijgen, worden in sommige gevallen vast klaargemaakt voor koken via inductie. Zo hoeven er later, als de woningen van het gas af gaan, geen sloopwerkzaamheden meer in de keuken plaats te vinden.

 

Rol van de bewoner

Het gedrag en gebruik van de woning door bewoners is minstens zo belangrijk voor de terugdringing van CO2 uitstoot als het verduurzamen van de woningen.

Wat kunt u als bewoner doen? Een aantal voorbeelden:

 • Richt de tuin in met planten en gras en weinig tegels.
 • Schakel apparatuur echt uit in plaats van ze op standby te zetten.
 • Zet de verwarming iets lager en trek bijvoorbeeld een vest aan.
 • Doe de gordijnen ’s avonds dicht in de winter.
 • Douche korter.
 • Vervang gloeilampen en halogeenlampen door LED-verlichting.

Duurzamer leven gaat verder dan de woning alleen. Denk bijvoorbeeld ook aan:

 • Afval scheiden
 • Vaker de fiets pakken in plaats van de auto
 • Geen of minder vlees eten
 • Minder eten weggooien
 • Geen verre vakanties met het vliegtuig maken
 • Minder spullen kopen
 • Spullen van duurzame materialen kopen.

Kortom, we moeten met elkaar flink veel doen om de negatieve impact van wonen, consumeren en recreëren terug te dringen en de aarde leefbaar te houden.

Meestgestelde vragen duurzaamheid