uittreksel Basis Registratie Personen (BRP)

uittreksel BRP

Een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) tbv woningcorporaties. Hierop staat uw woonhistorie en alle met u meeverhuizende personen.

meer informatie