ouderschapsplan

ouderschapsplan

Een officieel ouderschapsplan gewaarmerkt door een derde partij (zoals Register Mediator of een notaris), als u gescheiden bent en een woning met meerdere slaapkamers wil gaan huren.

U komt als alleenstaande alleen in aanmerking voor een woning met meerdere slaapkamers als u minimaal co-ouderschap heeft over uw kinderen. Dit houdt in dat u (omgerekend) minimaal 3 dagen per week de zorg voor uw kinderen heeft.

meer informatie