Benodigde gegevens als u een woning wilt huren

 • 1

  Verklaring Geregistreerd Inkomen

  De meest recente Verklaring Geregistreerd Inkomen (VGI) van de Belastingdienst* óf een definitieve aanslag IB, van u én uw eventuele partner/medehuurder.

 • 2

  salarisstroken of uitkeringsspecificaties

  Drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties, van u én uw medehuurder.

 • 3

  identiteitsbewijs

  Een geldig identiteitsbewijs van u en alle personen die meeverhuizen.

 • 4

  uittreksel BRP

  Een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) tbv woningcorporaties. Hierop staat uw woonhistorie en alle met u meeverhuizende personen.

 • 5

  verhuurdersverklaring

  Verlaat u een huurwoning? Neem dan een verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder mee. Dit is ook nodig als u al een woning van Woonwaard huurt!

  Als u bij iemand inwoont heeft u geen verhuurdersverklaring nodig.

 • 6

  voorrang of urgentie

  Heeft u voorrang gekregen via SVNK? Neem de huisvestingsindicatie of urgentieverklaring afgegeven door uw gemeente mee!

 • 7

  ouderschapsplan

  Een officieel ouderschapsplan gewaarmerkt door een derde partij (zoals Register Mediator of een notaris), als u gescheiden bent en een woning met meerdere slaapkamers wil gaan huren.

  U komt als alleenstaande alleen in aanmerking voor een woning met meerdere slaapkamers als u minimaal co-ouderschap heeft over uw kinderen. Dit houdt in dat u (omgerekend) minimaal 3 dagen per week de zorg voor uw kinderen heeft.

 • 8

  financieel toezicht

  Staat u onder financieel toezicht? Neem dan de beschikking én een brief van uw bewindvoerder mee waarin staat dat u toestemming heeft voor de verhuizing.

 • 9

  zorgplan

  Indien van toepassing; uw zorgplan.

* Via de website van de Belastingdienst kunt u de inkomensverklaring (VGI) zelf downloaden en printen, of opvragen. Of bel de Belastingdienst op 0800-0543 om de inkomensverklaring aan te vragen.

ZZP of eigen bedrijf

Bent u zelfstandig ondernemer? Lever dan de volgende gegevens aan:

 1. Een VGI (Verklaring Geregistreerd Inkomen) van de Belastingdienst van het voorgaande jaar, aangevuld met een winst- en verliesrekening* over het voorgaande jaar of de jaarrekening* als u al belastingaangifte heeft gedaan.
 2. Uittreksel KvK 

Voor de duurdere sociale huurwoningen is het aantonen van continuïteit van uw inkomen noodzakelijk. Naast het uittreksel van de KVK;

 • Heeft u een VGI nodig, waarin duidelijk is dat u aan de inkomensgrenzen voldoet. Als u geen VGI kunt aanleveren en/of uw inkomen is niet toereikend, dan kunt u een winst- en verliesrekening* of jaarrekening* over het voorgaande jaar overhandigen om aan te tonen dat uw inkomen passend is.
 • Is het uitgangspunt dat uw bedrijf altijd langer dan 1 kalenderjaar moet bestaan.     

* De aan te leveren stukken (winst- en verliesrekening en/of de jaarrekening) dienen duidelijk opgesteld, gecontroleerd en op juistheid beoordeeld te zijn door de accountant of boekhouder. Woonwaard indexeert het aldus vastgesteld belastbaar inkomen naar het huidige jaar.

Woonwaard.nl  |  SVNK  |  Contact