Benodigde gegevens als u een woning wilt huren

 

Stap

1

Verklaring Geregistreerd Inkomen

De meest recente Verklaring Geregistreerd Inkomen (VGI) van de Belastingdienst* óf een definitieve aanslag IB, van u én uw eventuele partner/medehuurder.

meer informatie

Stap

2

salarisstroken of uitkeringsspecificaties

Drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties, van u én uw medehuurder.

meer informatie

Stap

3

identiteitsbewijs

Een geldig identiteitsbewijs van u en alle personen die meeverhuizen.

meer informatie

Stap

4

uittreksel BRP

Een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) tbv woningcorporaties. Hierop staat uw woonhistorie en alle met u meeverhuizende personen.

meer informatie

Stap

5

voorrang of urgentie

Heeft u voorrang gekregen via SVNK? Neem de huisvestingsindicatie of urgentieverklaring afgegeven door uw gemeente mee!

meer informatie

Stap

6

ouderschapsplan

Een officieel ouderschapsplan gewaarmerkt door een derde partij (zoals Register Mediator of een notaris), als u gescheiden bent en een woning met meerdere slaapkamers wil gaan huren.

U komt als alleenstaande alleen in aanmerking voor een woning met meerdere slaapkamers als u minimaal co-ouderschap heeft over uw kinderen. Dit houdt in dat u (omgerekend) minimaal 3 dagen per week de zorg voor uw kinderen heeft.

meer informatie

Stap

7

financieel toezicht

Staat u onder financieel toezicht? Neem dan de beschikking én een brief van uw bewindvoerder mee waarin staat dat u toestemming heeft voor de verhuizing.

meer informatie

Stap

8

zorgplan

Indien van toepassing; uw zorgplan.

meer informatie
* Via de website van de Belastingdienst kunt u de inkomensverklaring (VGI) zelf downloaden en printen, of opvragen. Of bel de Belastingdienst op 0800-0543 om de inkomensverklaring aan te vragen.

ZZP of eigen bedrijf

Bent u zelfstandig ondernemer? Lever dan de volgende gegevens aan:

  1. Een VGI (Verklaring Geregistreerd Inkomen) van de Belastingdienst van het voorgaande jaar, aangevuld met een winst- en verliesrekening* over het voorgaande jaar of de jaarrekening* als u al belastingaangifte heeft gedaan.
  2. Uittreksel KvK 

Voor de duurdere sociale huurwoningen is het aantonen van continuïteit van uw inkomen noodzakelijk. Naast het uittreksel van de KVK;

  • Heeft u een VGI nodig, waarin duidelijk is dat u aan de inkomensgrenzen voldoet. Als u geen VGI kunt aanleveren en/of uw inkomen is niet toereikend, dan kunt u een winst- en verliesrekening* of jaarrekening* over het voorgaande jaar overhandigen om aan te tonen dat uw inkomen passend is.
  • Is het uitgangspunt dat uw bedrijf altijd langer dan 1 kalenderjaar moet bestaan.     
* De aan te leveren stukken (winst- en verliesrekening en/of de jaarrekening) dienen duidelijk opgesteld, gecontroleerd en op juistheid beoordeeld te zijn door de accountant of boekhouder. Woonwaard indexeert het aldus vastgesteld belastbaar inkomen naar het huidige jaar.